Authentic Thai Food

Authentic Thai Food by The Tourism Authority of Thailand.

ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ให้โอกาสทีมงานได้มีส่วนช่วยในการส่งเสริม “อาหารไทย” ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
นี่เป็นภาพบางส่วนเท่านั้น สำหรับผู้ที่สนใจโปรดติมตามได้จาก Facebook fan page https://www.facebook.com/TATPhotographSection/?fref=ts
ตั้งแต่ รับงานถ่ายภาพอาหาร มา งานนี้เป็นอีกหนึ่งงาน ที่ทีมงานภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย www.tat.or.th